<div style="align-items: center; height: 100%; padding-top:200px !important;"> <div class="row hero positionSmall maxiban-banner"> <div class="columns small-12"> <h1 class="text-center"><i>HTSi geeft diepere inzichten in de <br>darmgezondheid bij vleeskuikens</i></h1> </div> </div> <div class="row small-up-1 medium-up-3 maxiban-banner"> <div class="columns"> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/07149e2c-3967-4466-bbaa-5e263dcb9174/banner-icon-1.png" alt="banner icon 1" width="40%" /> <h3 style="margin-top:10px"><a href="#Maxiban">Diagnose <br>>7.000 vleeskuikens<br> in Benelux</a></h3> </div> <div class="columns"> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/9144b7f6-d011-4242-bd19-c07b33ec3995/banner-icon-2.png" alt="banner icon 2" width="40%" /> <h3 style="margin-top:10px"><a href="#ervaringen-uit-de-praktijk">Ervaringen <br>uit de praktijk</a></h3> </div> <div class="columns"> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/e5263bdb-ecc0-4921-965f-37ea9c1b4b3e/banner-icon-3.png" alt="banner icon 3" width="40%" /></a> <h3 style="margin-top:10px"><a href="#Bereken-wat-uw-voordeel-is">Bereken wat <br>uw voordeel is</a></h3> </div> </div> </div> <style> h1, p { text-align: left; margin-bottom: 20px; margin-top: 0; } #introduction .row:first-child { /* margin-top: -16rem; */ display: none; } #introduction .row h1.titleSmaller { margin-top: 4rem; display: none; } .maxiban-banner h1{ color: #fff !important; font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 4.2rem; } .maxiban-banner h3 a{ color: #fff !important; font-style: normal; font-size: 2.3rem; } body.careers #copy h1, .maxiban-page h1 { color: #000; font-style: oblique; font-weight: 100; font-size:4.7rem } body.careers #copy h2, .maxiban-page h2 { font-weight: bold; text-align: left; } body.careers #copy p, .maxiban-page p { text-align: justify; margin-bottom: 20px; } @media only screen and (max-width:40em) { .maxiban-banner h1{ font-size: 4.2em; } .maxiban-banner h3 a{ font-size: 1.8rem; } } </style>

<div ><h3 style=" font-size: 37px; font-weight: 100; color: black">Maxiban</h3></div> # Voorkom schade door coccidiose <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/2e102290-ffd6-47cf-90cc-2bacb7f3f521/Mockup_PDF.pdf" style="display: none;">ddd</a><p>Coccidiose is een van de grootste schadeposten voor de commerciële pluimveehouderij. De jaarlijkse schade, direct en indirect, wordt wereldwijd geschat op ongeveer 2 miljard euro<sup>1</sup>. In West-Europa kost een verminderde darmgezondheid ongeveer 10 cent per kuiken<sup>1,2</sup>, ongeveer 5 cent door coccidiose en 5 cent door bacteriële enteritis. Met een goed anti-coccidioseschema kunt u de kuikens daar tegen beschermen.</p> <p>Het Health Tracking System (HTSi) volgt al meer dan 25 jaar de darmgezondheid op vleeskuikenbedrijven. Sinds 2012 gebeurt dat ook op vleeskuikenbedrijven in België en Nederland. Dit resulteert in een scherp inzicht in variabelen die impact hebben op de darmgezondheid. HTSi is bij uitstek geschikt om de effectiviteit van managementmaatregelen en de ‘return on investment’ van verschillende anti-coccidioseprogramma’s te evalueren.</p>
 • Coccidiose dreigt de hele ronde

 • Ga voor maximale bescherming

 • Maxiban® is een rendabele keuze

Coccidiose is bij vleeskuikens de hele ronde aanwezig. Wanneer de infectiedruk toeneemt, zijn de dieren extra gevoelig voor een verstoorde darmwerking tot op het moment dat de dieren weerstand hebben opgebouwd. De kritieke periode ligt tussen de 3e en 5e week wanneer de coccidiosebelasting piekt door het aantal coccidiën.

Uit de analyse van de HTSi-data blijkt dat er een verschil is in het verloop van de coccidioselaesies tussen Ross 308 en de trager groeiende Hubbard. Eimeria acervulina (blauw) heeft bij Ross 308 een korte, duidelijke piek. Bij Hubbard kuikens zien we een vlakker patroon maar dit gedurende een langere periode. Eimeria maxima (rood) is bij beide rassen voornamelijk in de afmestperiode aanwezig. Eimeria tenella (groen) is bij trager groeiende kuikens ook vooral aanwezig in de afmestfase.

laesies_ross laesies_hubbard

Met HTSi-data is het mogelijk de effectiviteit en impact van coccidioseprogramma’s te evalueren. Van drie veelvoorkomende programma’s is de integriteitsscore I2 op de verschillende leeftijden berekend.

De analyse laat zien dat een schema met Maxiban® (nicarbazine en narasin) en Monteban® (narasin) het stabielst is en gemiddeld de hoogste score oplevert.

Om de kuikens beter beschermd de kritieke periode tot en met de coccidiosepiek door te laten komen, is het advies voor het optimale anti-coccidioseschema aangepast. Het nieuwe advies luidt: Maxiban® tot uitladen en Monteban® tot slacht.

impact schema op darmgezondheid

Coccidiose is bij vleeskuikens de hele ronde aanwezig; dus ook in de afmestfase. De impact hiervan op de darmgezondheid en de resultaten kunnen behoorlijk groot zijn. Daarom is het verstandig om de kuikens ook na de vierde levensweek te beschermen met een doordacht anti-coccidioseprogramma. Bij het inzetten van een anti-coccidioseprogramma tot aan de slacht verbetert de integriteitsscore, wat duidt op een betere en stabielere darmgezondheid.

Maxiban® biedt bescherming tegen coccidiose en heeft een bewezen positieve impact op de darmgezondheid van vleeskuikens. Maxiban® is een gepotentieerde ionofoor; een combinatie van een ionofoor (narasin) en een chemisch middel (nicarbazine). Kenmerkend voor dit combinatieproduct is dat er een synergetisch effect optreedt tussen de beide afzonderlijke moleculen. Dit houdt in dat de combinatie krachtiger is dan de som van de afzonderlijke producten. Daarbij komt dat het werkingsmechanisme op de oöcysten in complexiteit toeneemt. Het maakt het voor de oöcyst nog lastiger om zich aan het effect van coccidiostatica te onttrekken. Dit verhoogt de effectiviteit en vermindert het risico op resistentievorming. Wereldwijd vertrouwen pluimveehouders op Maxiban® en is dit coccidiostaticum inmiddels bij miljarden kuikens ingezet.

Uit 8 grote analyses van productieresultaten van 49 miljoen kuikens blijkt dat de periode met Maxiban® verlengen vanaf 21 dagen resulteert in minimaal 0,23 punten betere voederconversie.3, 4, 5

Betere voederconversie3, 4, 5

Betere Intestinale Integriteit6, 7, 8, 9

Hoger aflevergewicht3

Droger strooisel en minder voetzoollaesies10

Stabiele rondes en beter rendement3, 4, 5

Meer volledig antibioticumvrije rondes7

# Ervaringen uit de praktijk <div class="columns small-12 medium-4 play-icon" style="padding-left:0;"> <iframe id="kaltura_player" src="https://fast.wistia.com/embed/medias/h6o92h3ucr" width="100%" height="230" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder="0"></iframe> </div> <div class="columns small-12 medium-4 play-icon" style="padding-left:0;padding-right:0;"> <div class="container"> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/2fec707c-6587-47cc-a546-ff6a9862dbdb/Berri Meijerink%2C 260x210px.jpg" alt="Berri Meijerink" width="100%" style="height:228px; width: 320px;" > <div class="centered" onclick="window.open('https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/789b15e7-956f-4b82-9071-37a382b63afa/Ervaringen Berri Meijerink coccidioseschema langzamer groeiende kuikens def.pdf', '_blank')">Lees hier het verhaal van Berri Meijerink</div> </div> </div> <div class="columns small-12 medium-4 play-icon" style="padding-right:0;"> <iframe id="kaltura_player" src="https://fast.wistia.com/embed/medias/lwtaxv2p6e" width="100%" height="230" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder="0"></iframe> </div> <style> .container { position: relative; text-align: center; color: white; } .centered { cursor: pointer; background: black; font-size: 17px; position: absolute; top: 90%; left: 0%; color: white; <!--transform: translate(-50%, -50%);--> } /* .play-icon{ display:contents !important; padding:15px !important; margin-top:20px; }*/ .icn-position{ position: absolute; top:10px; left:10px; } .bg-pink { background-color: #ee2e5d; } .videoHolder a.icon-play.comp.largePlayBtn.largePlayBtnBorder{ position: absolute; left: 60px; top: 60px; background: #f1075e; } @media screen and (max-width:500px){ .video-div{ display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; align-items: center; } } @media screen and (max-width:40em){ .play-icon{ padding: 0;} } </style>
# Bereken wat uw voordeel is <div class="bereken-desktop"> <p>Een verminderde darmgezondheid kost ongeveer 10 cent per kuiken<sup>1,2</sup>, ongeveer 5 cent door coccidiose en 5 cent door bacteriële enteritis. Met een doordacht anti-coccidioseschema kunt u de kuikens hier tegen beschermen. De inzichten uit HTSi resulteren in een aanpassing van het advies voor het optimale anti-coccidioseprogramma: het verlengen van Maxiban® tot uitladen.</p> <p>Om de invloed van het verlengen van Maxiban® tot uitladen op het rendement snel door te rekenen, heeft Elanco een rekenmodel ontwikkeld. Dit rekenmodel houdt onder andere rekening met de voeropname, de voerprijs, meerkosten van het coccidioseprogramma en de verwachte impact op de groei en voederconversie. Hiermee berekent u eenvoudig hoeveel voordeel u haalt uit het verlengen van de bescherming met Maxiban® tot uitladen.</p> <br><br> <div class="clear"></div> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/c5f54adb-3382-46a9-bac6-78272c137c0f/desktop.png" alt="desktop" width="400"/> <div class="clear"></div> <br><br> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/acf16ba4-d5c6-4b18-a0b5-2fa8f9d3d41d/mpact_coccidioseschema_DEF_zonder_beveiliging.xlsx"><button style="color:white; padding:5px 20px; border-radius:15px; width:200px;background-color:#d0043c; ">Bereken hier uw voordeel</button></a> </div> <div class="veelgestelde-vragen" style="margin-top:35px"> <h1>Veelgestelde vragen:</h1> <p>De inzichten die we krijgen uit HTSi resulteren in een aangepast advies voor het optimale anti-coccidiose-programma. Hier vindt u de vragen en antwoorden die betrekking hebben op het verlengen van de bescherming met Maxiban® tot het moment van uitladen.</p> </div> <div class="clear"></div> <style> /*************** Bereken Ddesktop **************/ .clear {clear: both;} .bereken-desktop { background-color:#4facde; text-align: center; color:white; padding:1.5rem } .download-btn{ position: relative; } /*************** FAQs **************/ #faqs { background: none !important; margin: 35px 0 !important; padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; } #faqs .column, #faqs .columns { padding-left: 1.5rem !important; padding-right: 1.5rem !important; } #faqs ul.expanding-list { padding: 0; margin: 0; /*background: #00ab9c;*/ } body.careers #faqs .expanding-list li h4 { color: #fff; margin-top: 0 !important; font-size: 2.1rem; font-style: normal; background: #0b580b; padding-left: 15px; padding-bottom: 15px; font-style: italic !important; font-weight: bold; } body.careers #faqs p { color: #666666; padding: 15px 30px 15px 65px; margin-bottom: 0; background: #eeeeee; } body.careers #faqs ul.expanding-list>li { padding: 0; background: none; margin-bottom: 5px; } body.careers #faqs .expanding-list li h4:before { content: "\e609"; width: 3.4rem; height: 3.4rem; font-size: 3.4rem; border-radius: 50%; font-family: elanco-icons; display: inline-block; margin-right: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; } body.careers #faqs ul.expanding-list li.open h4:before { -moz-transform: rotate(45deg); -ms-transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); display: inline-block; margin-right: 30px; padding-left: 5px; width: 2.2rem; height: 4.2rem; } body.careers #faqs ul.expanding-list li span.icon{ display: none; } </style>

 • Wat is coccidiose?

  Coccidiose is een darmaandoening bij vleeskuikens die wordt veroorzaakt door eencellige parasieten (coccidia). De microscopische parasieten zijn van nature aanwezig in de omgeving van pluimvee en kunnen minstens een jaar overleven. De parasiet beschadigt de cellen van de darm wat de opname van nutriënten belemmert, de groei van het dier kan vertragen en het andere darmziekten zoals bacteriële enteritis kan vergemakkelijken.<sup>11</sup> Vleeskuikens met ernstige coccidiose kunnen zware darmklachten ontwikkelen, waardoor ze gevoeliger zijn voor andere gezondheidsproblemen. In sommige gevallen kan eveneens sterfte optreden.
 • Waarom vleeskuikens beschermen tegen coccidiose?

  Coccidiose is een van de grootste schadeposten voor de commerciële pluimveehouderij. De jaarlijkse schade, direct en indirect, wordt wereldwijd geschat op ongeveer 2 miljard euro.<sup>3</sup> Een verminderde darmgezondheid kost ongeveer 10 cent per kuiken<sup>1,2</sup>, ongeveer 5 cent door coccidiose en 5 cent door bacteriële enteritis. Met een anti-coccidioseprogramma is het mogelijk om de darmgezondheid van de kuikens te beschermen.
 • Wat is Maxiban®?

  Maxiban® is een antiparasiticum voor vleeskuikens dat actief is tegen coccidiose.<sup>12</sup> Het is een combinatie van narasin en nicarbazine. Maxiban® biedt een hoog niveau van bescherming tegen coccidiose en dus Intestinale Integriteit<sup>6,7,8,9</sup> wat resulteert in een betere gezondheid en beter welzijn van de vleeskuikens.</sup>6,7,13</sup>
 • Hoe werkt Maxiban®?

  Coccidiostaticum Maxiban® is een gepotentieerde ionofoor; een combinatie van een ionofoor (narasin) en een chemisch middel (nicarbazine). Kenmerkend voor dit combinatieproduct is dat er een synergetisch effect optreedt tussen de beide afzonderlijke moleculen. Dit houdt in dat de combinatie krachtiger is dan de som van de afzonderlijke producten. Daarbij komt dat het werkingsmechanisme op de oöcysten in complexiteit toeneemt. Het maakt het voor de oöcyst nog lastiger om zich aan het effect van coccidiostatica te onttrekken. Dit verhoogt de effectiviteit en vermindert het risico op resistentievorming. Daarom is het mogelijk dat vleeskuikenbedrijven jaren achtereen elke ronde Maxiban® in kunnen zetten zonder dat er een afname van de effectiviteit wordt waargenomen.
 • Wat wordt verstaan onder Intestinale Integriteit?

  Intestinale Integriteit (I<sup>2</sup>) is een kengetal om de mate van darmgezondheid van vleeskuikens weer te geven. Het is een overzichtsparameter op basis van coccidiose- en aspecifieke darmscores (zoals darmslijm, schuim, en algemeen voorkomen van de darm), die gecombineerd en na weging een cijfer tussen 0 en 100 oplevert. Een resultaat hoger dan 90 geeft aan dat de darmgezondheid van de kuikens op het bedrijf ‘goed’ mag worden genoemd. Intestinale integriteit is eveneens gelinkt aan productieparameters van vleeskuikens. Een hoge I<sup>2</sup> staat in verband met betere prestaties.<sup>15</sup>
 • Wat levert de inzet van Maxiban® op?

  Maxiban® is een antiparasiticum voor de aanpak van coccidiose. Coccidia zijn een voortdurende bedreiging voor de gezondheid en welzijn van vleeskuikens gedurende de hele ronde. Maxiban® biedt een bescherming tegen coccidiose wat resulteert in een betere Intestinale Integriteit<sup>6,7,8,9</sup> met een groot aantal voordelen: • Droger strooisel en minder voetzoollaesies<sup>9</sup> • Betere voederconversie<sup>3,4,5</sup> • Hoger aflevergewicht<sup>3</sup> • Stabiele rondes en beter rendement<sup>3,4,5</sup> • Meer volledig antibioticum-vrije rondes<sup>14</sup>
 • Waarom Maxiban® tot uitladen?

  Maxiban® biedt een optimale bescherming tegen coccidiose en heeft een bewezen positieve impact op de darmgezondheid van vleeskuikens. In 8 grote analyses van productieresultaten van 49 miljoen kuikens is gekeken naar de impact van het verlengen van Maxiban®: in plaats van 21 dagen het gebruik van Maxiban® verlengen tot na de coccidiosepiek. Het optimaal beschermen van kuikens tot en met de meest kritieke periode in de ronde, heeft een gunstig effect op de Intestinale Integriteit en daarmee de prestaties van de dieren.<sup>3,4,5</sup> De coccidiosepiek valt in de meeste rondes rondom of net voor het moment van uitladen.
 • Wat levert Maxiban® vanaf 21 dagen extra op?

  Verschillende recente studies tonen aan dat het verlengen van het gebruik van Maxiban® tot over de coccidiosepiek (van dag 21 verlengen tot uitladen) betere productieresultaten geeft: minimaal 0,23 tot zelfs 1 punt betere voederconversie per dag voor elke dag dat Maxiban® na 21 dagen werd opgenomen.<sup>3,4,5</sup> Bereken hier uw voordeel.
 • Is na de coccidiosepiek nog bescherming nodig?

  Coccidiose is bij vleeskuikens de gehele ronde aanwezig; dus ook in de afmestfase. De impact van coccidiose op de darmgezondheid aan het einde van de ronde kan heel groot zijn. Verminderde darmgezondheid in deze fase van de ronde kan zeer kostbaar zijn door onder andere een slechtere voederconversie, verlies van groei en een verhoogde uitval. Dat pleit ervoor om kuikens ook na de vierde levensweek te beschermen met het coccidiostaticum Monteban®. Het inzetten van een anti-coccidioseprogramma tot aan de slacht verbetert de Intestinale Integriteit, wat duidt op een betere en stabielere darmgezondheid.
 • Waarom Monteban® tot slacht?

  Het risico op coccidiose blijft hoog gedurende het hele leven van een vleeskuiken; ook na de coccidiosepiek in de afmestfase. Dit kan leiden tot verminderde darmgezondheid en daardoor direct tot een verslechtering van de voederconversie, een lagere groei en een lager aflevergewicht. Monteban® (narasin) beschermt de darmgezondheid van de kuikens in de afmestfase. Het ondersteunen van de darmgezondheid en het verminderen van de coccidiosedruk geeft meer zekerheid op het realiseren van goede productieresultaten. <br><br> Beschermen tot het moment van slachten draagt bovendien bij aan het voorkomen van het ‘stapelingseffect’. Gedurende onbeschermde dagen kan subklinische coccidiose namelijk persisteren en leiden tot een toename van het aantal oöcysten in de stal. Dit aantal kan ronde na ronde toenemen en resulteren in een hogere blootstelling voor de volgende koppels. Door de concentratie aan oöcysten in de omgeving zo laag mogelijk te houden kan het genetisch potentieel van het kuiken optimaal worden benut.<sup>9</sup> Door het vermijden van dit stapelingseffect vermindert u de impact van coccidiose in toekomstige koppels en zorgt u voor bescherming van de darmgezondheid. <br><br> Dankzij de 0 dagen wachttijd kan Monteban® tot het moment van afleveren worden verstrekt.
 • Is roteren nodig met Maxiban®?

  Door de combinatie van een ionofoor (narasin) en een chemisch middel (nicarbazine) heeft Maxiban® een complex werkingsmechanisme op de oöcysten. Het maakt het voor de oöcyst lastiger om zich aan het effect van coccidiostatica te onttrekken. Dit verhoogt de effectiviteit en vermindert het risico op resistentievorming. Er is namelijk een sterke correlatie tussen de complexiteit van het werkingsmechanisme en de waarschijnlijkheid dat zich resistentie ontwikkelt. Hoe complexer het werkingsmechanisme, des te complexer zijn de genetische veranderingen die nodig zijn in de coccidia om resistentie te vormen. Maxiban® is decennialang onafgebroken gebruikt om miljarden vleeskuikens wereldwijd te beschermen tegen coccidiose.<sup>1,2</sup> Dit heeft geen waargenomen vermindering van de effectiviteit van Maxiban® opgeleverd, wat ervoor zorgt dat vleeskuikenbedrijven jaar na jaar elke ronde Maxiban® in kunnen zetten zonder te roteren.
<div class="brochure-details"> <div class="columns"><h1 id="informatie-gebundeld-in-brochure">Informatie gebundeld in brochure</h1> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/ca91f716-61e3-4efb-9b7f-e24bc4f34c1d/maxiban-book.png" alt="" class="book-desktop" style="width: 97%;position: absolute;z-index: -999;"/> <div class="book-details" style="width: 50%;padding: 15px;margin-top: 4em; text-align: center;"> <p>Meer informatie over het Health Tracking System (HTSi) en ervaringen uit de praktijk leest u in de Darmgezondheid Update. Via onderstaande button kunt u de brochure eenvoudig downloaden.</p> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/a247480b-c280-4fa2-8980-6e165c3b3a7a/Brochure_Darmgezondheid_Update_HTSi.pdf" target="_blank"><button style="color:white; padding:10px 50px;margin-bottom: 0;border-radius:10px;background-color:#d0043c;" >Download</button></a> </div> <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/038f62c6-a9db-011d-5dd6-636b63f77cc7/660fe41f-5cff-4e86-9013-f9c7cd8e365c/maxiban_brocher.png" alt="maxiban brocher" class="book-mobile" style="width: 100%;" /> </div> </div> <br><br> <div class="columns contact-header"> <h1 style="clear: both;margin-top: 1.5em;">Contact</h1> </div> <style> .brochure-details button { margin-top: 8em; } .book-desktop { display: block; } .book-mobile { display: none; } @media (max-width:768px) { .book-desktop { display: none; } .book-details { background-color: #cccccc; width: 100% !important; margin-top: 0; } .book-mobile { display: block; } } @media screen and (min-width:851px) and (max-width:900px){ .brochure-details button { margin-top: 6em; } } @media screen and (min-width:801px) and (max-width:850px){ .brochure-details button { margin-top: 4em; } } @media screen and (min-width:768px) and (max-width:800px){ .brochure-details button { margin-top: 2em; } } /******************** Contact Section *********/ .blueBoxes { height: 180px; } .boxesText2 .boxesTitle { font-style: normal; font-weight: 700; font-size: 1.5rem!important; margin: 0!important; padding-left: 20px!important; } .boxesText2 p, .boxesText p, .boxesText2 p a, .boxesText p a{ font-size: 1.4rem; font-weight: normal; } @media screen and (min-width: 0px) and (max-width: 500px) { .imgBoxes img { width: 100% !important; margin-left: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; margin-top: 0 !important; } } @media screen and (min-width: 501px) { .imgBoxes img { margin-left: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; margin-top: 0 !important; } } </style>

Gosse Smid Key Account Manager<br> +31 6 5178 1354<br> <a href="mailto:smid_gosse@elanco.com">smid_gosse@elanco.com</a>

Suzanne Wolfs Account Manager<br> +31 6 5758 9348<br> <a href="mailto:wolfs_suzanne@elanco.com">wolfs_suzanne@elanco.com</a>

Madelon Bolderman Key Account Manager<br> +31 6 1514 0465<br> <a href="mailto:bolderman_madelon@elanco.com">bolderman_madelon@elanco.com</a>

Dawn Reinhoudt Technical Consultant Poultry (DVM)<br> +31 6 117 900 58<br> <a href="mailto:reinhoudt_dawn@elanco.com">reinhoudt_dawn@elanco.com</a>

<div class="column columns"> <h1>Referenties</h1> <div id="references"> 1. Van der Sluis, W. 2000. “Clostridial enteritis is an often underestimated problem.” World Poultry. 16(7):42-43 2. Williams, R. 1999. “A compartmentalized model for the estimation of the cost of coccidiosis to the world’s chicken production industry.” Int. Journ.for Parasitology. 29(8):1209-1229 3. Eilir Jones, 2009. Comparison of Maxiban Anticoccidial Programs on Health, Profitability and Performance in Broilers. Elanco, Data on file 4. Elanco Brazil, 2010. Field trial: Use of Maxiban till 28 days in Brazil. Elanco, Data on file. 5. Customer C., 2008. Maxiban use to 25 days in United Kingdom. Elanco, Data on file. 6. Ruff, M.D. et al., 1980. Anticoccidial activity of Narasin in broiler chickens reared in floor pens. Poultry Sci. 59:2008-2013 7. HTSi data EMEA region 2010-2016. Elanco, Data on file. 8. Watkins, K. et al., 1997. In-vitro antimicrobial susceptibility of Clostridium perfringens from commercial turkey and broiler chicken origin. Veterinary Microbiology 54.2:195-200. 9. Lanckriet, A. et al., 2010. The effect of commonly used anticoccidials and antibiotics in a subclinical necrotic enteritis model. Avian Pathology. 39.1:63-8 10. Clave et al, 2004. Essai de comparaison de différentes préventions anticoccidiennes chez le poulet label à chair jaune. Sciences et techniques avicoles, 47, 4-8 11. Wilson et al, 2005. Manifestations of Clostridium perfringens and related bacterial enteritides in broiler chickens. World’s Poultr Sci J, 61:435-449. 12. Classification des antimicrobiens, selon la définition du HMA (Heads of Medicines Agencies : ensemble des responsables des Agences du médicaments européennes), 2020 13. Kaldhusdal M. et al, 2012 Hetland H, Gjevre AG, 2012. Non-soluble fibres and narasin reduce spontaneous gizzard erosion and ulceration in broiler chickens. Avian Pathology 41(2):227-234 14. Saggiorato M. et al., 2000. Can we predict early the performance of a broiler flock? Experience from Clostridium Firstest. 13th European Poultry Conference, Tours, France 15. Kasab-Bachia H. et al, 2017. The use of large databases to inform the development of an intestinal scoringsystem for the poultry industry. Preventive Veterinary Medicine. 146:130-135. </div> <div class="zinc-maxiban">PM-BE-19-0248 (BNL)</div> </div> <style> .markedNewLine { white-space: normal; } #references ol { padding-left: 10px; font-size: 1.5rem; color: #0e3d64; line-height: 1.2; } #references ol li{ line-height: 1.4; border-bottom: 1px solid #0e3d64; color: #0e3d64; font-size: 1.5rem; } .zinc-maxiban{ text-align: right; font-size: 1.5rem; color: #0e3d64; margin-bottom: 20px; } </style>
<div class="maxibang160-label"> Maxiban®G160: coccidiostaticum op basis van narasin en nicarbazine. Europees identificatienummer: 5 1 772 Indicatie: Ter preventie van coccidiose in mestkippen veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. Wachttijd: 0 dagen. Lees voor gebruik de productinformatie. Verantwoordelijke: BE: Eli Lilly Benelux N.V., division Elanco Animal Health, Markiesstraat 1, 1000 Brussel +32 (0)3 334 30 00 (αBE2234) - NL: Elanco Animal Health, Postbus 8580, 3503 RN Utrecht +31 (0)30 307 92 45 (αNL13196).<br><br> Monteban® G100: coccidiostaticum op basis van narasin. Europees toelatingsnummer: E765 Indicatie: Als hulpmiddel ter voorkoming van coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. Wachttijd: 0 dagen Verantwoordelijke: BE: Eli Lilly Benelux N.V., division Elanco Animal Health, Markiesstraat 1, 1000 Brussel +32 3 334 30 00 (aBE2234) NL: Elanco Animal Health, Division of Eli Lilly Nederland BV, Postbus 8580, 3503 RN Utrecht +31 30 307 92 45 (αNL13196).<br><br> Elanco®, Maxiban®, Monteban® en de schuine balk zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen.<br> © 2019 Elanco en haar dochterondernemingen </div> <style> .maxibang160-label{ font-size:13px; }</style>