Advocate®

__Advocate®__</br> IMIDACLOPPRID, MOXIDECTIN</br> <p style="text-align:justify;">Anti-parasiticum voor de bescherming en behandeling van honden, katten en fretten tegen veel voorkomende parasitaire wormen, vlooien en mijten.</p>

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Advocate voor honden](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/advocate-epar-product-information_nl.pdf "Advocate voor honden")</br> [Advocate voor katten en fretten](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/advocate-epar-product-information_nl.pdf "Advocate voor katten en fretten")</br>