Galliprant®

__Galliprant®__ </br>Grapiprant</br> Voor de behandeling van pijn geassocieerd met lichte tot matige osteoartritis bij honden.

<br> __Verder productinformatie/ Productbijsluiter__<br> <a href="https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/galliprant-epar-product-information_nl.pdf">Galliprant® 20 mg</a><br> <a href="https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/galliprant-epar-product-information_nl.pdf">Galliprant® 60 mg</a><br> <a href="https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/galliprant-epar-product-information_nl.pdf">Galliprant® 100 mg</a>