Onsior®

__Onsior®__ ROBENACOXIB (Lees voor de verschillende indicatie(s), de productbijsluiter onderaan de pagina).

</br> __Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Onsior®](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/onsior-epar-product-information_nl.pdf "Onsior®")</br>