__Prac-tic®__</br> PYRIPROL</br> Voor de behandeling van teken- en vlooienbesmettingen bij honden.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Prac-tic® Spot-On zeer kleine hond 2-4,5 kg](https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/prac-tic-epar-product-information_nl.pdf "Prac-tic® Spot-On zeer kleine hond 2-4,5 kg")</br> [Prac-tic® Spot-On kleine hond 4,5-11 kg](https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/prac-tic-epar-product-information_nl.pdf "Prac-tic® Spot-On kleine hond 4,5-11 kg")</br> [Prac-tic® Spot-On middelgrote hond 11-22 kg](https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/prac-tic-epar-product-information_nl.pdf "Prac-tic® Spot-On middelgrote hond 11-22 kg")</br> [Prac-tic® Spot-On grote hond 22-50 kg](https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/prac-tic-epar-product-information_nl.pdf "Prac-tic® Spot-On grote hond 22-50 kg")</br>