Program®

__Program®__ LUFENURON Ter voorkoming van de vlo-vermeerdering bij de kat doordat de ontwikkeling van vlo-eieren gedurende 6 maanden wordt voorkomen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Program® 40 mg](https://db.cbg-meb.nl/MarketedAuth/v9489-90wmah-26102018.pdf "Program® 40 mg")</br> [Program® 80 mg](https://db.cbg-meb.nl/MarketedAuth/v9498-90wmah-26102018.pdf "Program® 80 mg")