__Surosolve®__</br> TRIS-EDTA, PCMX, SALICYZUUR EN PROPYLEENGLYCOL</br> <p style="text-align:justify;">Product voor reiniging en hygiëne van de oren van honden en katten, en als voorbehandeling bij gebruik van topicale geneesmiddelen.</p>

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> Surosolve® 1 x 125 ml