Agita®

__Agita®__ THIAMETHOXAM</br> Insecticide ter bestrijding van volwassen vliegen in varkens- en pluimveestallen. <br> <div class="panel callout text-center mt-2">__Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.__</div><br>

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Agita® 10 WG 1kg](https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/biocidal-products?p_p_id=echarevbiocidalproducts_WAR_echarevbiocidalproductsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_echarevbiocidalproducts_WAR_echarevbiocidalproductsportlet_javax.portlet.action=searchBiocidalproductsAction "Agita® 10 WG 1kg")