Baycox ® 2,5%

__Baycox ® 2,5%__ TOLTRAZURIL</br> Voor de behandeling van coccidiose bij kippen en kalkoenen, veroorzaakt door infecties met verschillende soorten <i>Eimeria</i>.

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Baycox® 25 mg/ml orale opl. 1000 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,113710 "Baycox® 25 mg/ml orale opl. 1000 ml")</br> [Baycox® 25 mg/ml orale opl. 5000 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,113710 "Baycox® 25 mg/ml orale opl. 5000 ml")</br>