Baytril® 10%

__Baytril® 10%__ ENROFLOXACINE</br> Antibioticum, ingezet indien er sprake is of sterk vermoeden van een bacteriële infectie, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum.

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Baytril® 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater 100 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,2929 "Baytril® 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater 100 ml")</br> [Baytril® 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater 1000 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,2929 "Baytril® 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater 1000 ml")