__Clinacox® 0,5%__ DICLAZURIL Preventie van coccidiose bij vleeskuikens, opfokleghennen, groeiende kalkoenen en parelhoenders.

</br> __Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Clinacox® 0,5% Zak 20 kg](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0976&qid=1539922857404&from=EN "Clinacox® 0,5% Zak 20 kg")