__Hemicell™ HT__ ß-MANNANASE Preventie van door beta-mannanen geïnduceerde immuunreactie bij vleeskuikens, opfokleghennen, vleeskalkoenen, fokkalkoenen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest-, leg- of fokdoeleinden, gespeende biggen, vleesbiggen en kleine varkenssoorten voor vlees.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Hemicell™ HT-L Drum 250 liter](https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en "Hemicell™ HT-L Drum 250 liter") </br> [Hemicell™ HT-L IBC 1000 liter](https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en "Hemicell™ HT-L IBC 1000 liter") </br> [Hemicell™ HT zak 25 kg](https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en "Hemicell™ HT zak 25 kg")