__Hemicell™-L__ ß-MANNANASE Preventie van door beta-mannanen geïnduceerde immuunreactie bij vleeskuikens.

</br> __Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Hemicell™-L Drum 208 liter](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0786&qid=1539922732244&from=EN "Hemicell™-L Drum 208 liter") </br> [Hemicell™-L 1250kg IBC 1000 liter](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0786&qid=1539922732244&from=EN "Hemicell™-L 1250kg IBC 1000 liter")