Neporex® 5 kg

__Neporex® 5 kg__ CYROMAZINE Insecticide ter bestrijding van vliegenmaden. <br> <div class="panel callout text-center mt-2">__Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.__</div><br>

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Neporex® 5 kg](https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=1783&category=Biocide "Neporex® 5 kg")