Baycox®

__Baycox® Multi__ TOLTRAZURIL</br> Orale suspensie ter preventie van de klinische verschijnselen van coccidiose op bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose.

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Baycox® Multi orale susp. 100 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,118580 "Baycox® Multi orale susp. 100 ml")</br> [Baycox® Multi orale susp. 250 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,118580 "Baycox® Multi orale susp. 250 ml")</br> [Baycox® Multi orale susp. 1000ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,118580 "Baycox® Multi orale susp. 1000ml")</br>