Clik®5% 0,8L

__Clik®5%__ DICYCLANIL Preventie van myiasis als gevolg van de groene vleesvlieg en dambordvliegen op schapen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Clik®5%](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,9938 "Clik®5%")