Cosumix® Plus

__Cosumix® Plus 5 kg__ SULFACHLOORPYRIDAZINE en TRIMETHOPRIM Behandeling van bacteriële infecties bij varkens, kalveren, niet-eierleggende kippen en kalkoenen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__ [Cosumix® Plus](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,5388 "Cosumix® Plus")