Endex®8,75% 0,8L

__Endex® 8,75%__ LEVAMISOL EN TRICLABENDAZOL Voor de behandeling van infestaties van longwormen, maagdarmwormen en leverbotten bij schapen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Endex®8,75%](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,7978 "Endex®8,75%")