Endex®8,75% 2,2L

__Endex® 8,75%__ LEVAMISOL EN TRICLABENDAZOL Voor de behandeling van infestaties van longwormen, maagdarmwormen en leverbotten bij schapen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Endex®8,75%](https://db.cbg-meb.nl/MarketedAuth/v7978-90wmah-02102018.pdf "Endex®8,75%")