Fasinex® 5% 0,8L

__Fasinex® 5% 0,8L__ TRICLABENDAZOL Voor de behandeling van besmetting met vroeg onvolwassen (1-4 weken), onvolwassen (4-8 weken) en volwassen leverbot bij niet-melkgevende schapen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Fasinex® 5% 0,8L](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,7980 "Fasinex® 5% 0,8L")