Increxxa®

__Increxxa®__ TULATHROMYCINE</br> Inspuitbaar macrolide antibioticum voor de behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen en voor de behandeling van infectieuze bovine keratoconjunctivitis (IBK).

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Increxxa® 100 mg/ml insp. opl. 50 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,125739 "Increxxa® 100 mg/ml insp. opl. 50 ml")