IntraSeal®

__IntraSeal®__ BISMUTH SUBNITRATE (IN)</br> Speenafsluiter voor de preventie van nieuwe uierinfecties gedurende de periode van droogstand.

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [IntraSeal® 60 inj.](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,112399 "IntraSeal® 60 inj.")</br> [IntraSeal® 120 inj.](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,112399 "IntraSeal® 120 inj.")