Zolvix® 1 L

__Zolvix® 25 mg/ml__ MONEPANTEL Een breed spectrum anthelminthicum voor de behandeling en controle van gastrointestinale nematoden infecties (rondwormen) en geassocieerde ziektes bij schapen inclusief lammeren, jaarlingen, fokrammen en ooien.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Zolvix® 25 mg/ml](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zolvix-epar-product-information_nl.pdf "Zolvix® 25 mg/ml")