Baycox® Iron inj. 100ml

__Baycox® Iron inj. 100ml__ GLEPTOFERRON, TOLTRAZURIL <p style="text-align:justify;">Inspuitbare suspensie voor de gelijktijdige preventie van klinische tekenen veroorzaakt door coccidiose bij neonatale biggen in bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door <i>Cystoisospora suis</i> en de preventie van bloedarmoede door ijzerdeficiëntie.</p>

</br>__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Baycox® Iron inj. 100ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,122281 "Baycox® Iron inj. 100ml")</br> </br>