Coliprotec® F4/F18

__Coliprotec® F4/F18__ Oraal vaccin ter voorkoming van speendiarree veroorzaakt door enterotoxigene *E. Coli* F4 en F18 stammen bij varkens.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Coliprotec® F4/F18 4 x 50 ds](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/coliprotec-f4/f18-epar-product-information_nl.pdf "Coliprotec® F4/F18 4 x 50 ds")