Denagard® 10% injectie

__Denagard®__</br> TIAMULIN</br> Behandeling van varkensdysenterie veroorzaakt door *Brachyspira hyodysenteriae*.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Denagard® 10% injectie 100 ml](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,8014 "Denagard® 10% injectie 100 ml")