Denagard® 450 mg/g

__Denagard®__ TIAMULIN Behandeling van bacteriële darm- en luchtweginfecties bij varkens, kippen en kalkoenen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Denagard® 450 mg/g 1112 g](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,8012 "Denagard® 450 mg/g 1112 g")