Denagard® 450 mg/g

__Denagard®__ TIAMULIN Behandeling van bacteriële darm- en luchtweginfecties bij varkens, kippen en kalkoenen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__</br> [Denagard® 450 mg/g 1112 g](https://db.cbg-meb.nl/MarketedAuth/v8012-90wr-16102017.pdf "Denagard® 450 mg/g 1112 g")