Flubenol® 5% topdressing

__Flubenol® topdressing__ FLUBENDAZOLE Behandeling van maagdarmwormen bij varkens.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__ [Flubenol® 5% topdressing 600 g](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,10374 "Flubenol® 5% topdressing 600 g")