Pneumotil® 4% topdressing

__Pneumotil® 4% topdressing__ TILMICOSINE Behandeling van luchtweginfecties bij varkens en konijnen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__ [Pneumotil® 4% topdressing 5 kg](https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:V,NL,10123 "Pneumotil® 4% topdressing 5 kg")