Pneumotil® 4% topdressing

__Pneumotil® 4% topdressing__ TILMICOSINE Behandeling van luchtweginfecties bij varkens en konijnen.

__Verdere productinformatie/Productbijsluiter__ [Pneumotil® 4% topdressing 5 kg](https://db.cbg-meb.nl/MarketedAuth/v10123-90wmah-02102018.pdf "Pneumotil® 4% topdressing 5 kg")